Finanšu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

12:30

18.05.2023

Finanšu komitejas sēde