Finanšu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

10:00

03.05.2023

Tautsaimniecības komitejas sēde