Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

11:30

18.05.2023

Tautsaimniecības komitejas sēde