Apvienotā finanšu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

A.Kucins

11:00

02.02.2023

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde