Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

A.Mackevičs

10:00

16.02.2023

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde