Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

J.Belkovskis

10:30

16.02.2023

Administratīvās komisijas sēde