Finanšu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

A.Kucins

12:30

10.11.2022

Attīstības komitejas sēde