Attīstības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

V.Aizbalts

11:30

10.11.2022

Tautsaimniecības komitejas sēde