Finanšu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

A.Kucins

08.09.2022

Attīstības komitejas sēde