Attīstības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

V.Aizbalts

08.09.2022

Tautsaimniecības komitejas sēde