Estrādes vasaras sezonas atklāšanas pasākums

Kultūra

Muzikāls uzvedums un zaļumballe kopā ar grupu “Liepavots”

Ilūkstes pilsētas estrāde

I. Madarniece t. 29220324 indra.madarniece@ilukste.lv

19:00

03.06.2022

“Līgo Eglainē”