Ērikas Keivomeģes dzejas un rokdarbu izstāde. “Ar dzejas un dzīparu rakstiem es Jums par dienām stāstu.” /E. Keivomeģe/

Subates pilsētas bibliotēka

A. Šapala t. 25463336 biblioteka@subate.lv

05.07.2022 - 05.08.2022

“Sen tas bij” Novadpētniecības materiālu izstāde veltīta Maļinovas pagasta bibliotēkas 70 gadu jubilejai