“Sen tas bij” Novadpētniecības materiālu izstāde veltīta Maļinovas pagasta bibliotēkas 70 gadu jubilejai

Maļinovas pagasta bibliotēka

E. Kokina t. 28786660 biblioteka@malinova.lv

01.07.2022 - 29.07.2022

Jeļenas Ondzules vinila plašu izstāde “Dvēseles mūzika”