Eiropas Digitālā nedēļa 2022

Kultūra

Individuālās nodarbības “Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas e-pakalpojumi / elektroniskais kopkatalogs, grāmatu pasūtīšana, pagarināšana, informācijas meklēšana un atlase, e-grāmata, abonētās datubāzes, gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana un čeku par attaisnotajiem izdevumiem pievienošana ( ne saimnieciskajiem darba veicējiem)

I.Valpētere
G. Rošāne
O.Šaršūne
t. 28603144
novadabiblioteka@ilukste.lv

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12:00 - 16:00

22.03.2022 - 25.03.2022

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis