Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis

Kultūra

Eglaines dzelzceļa stacijā, atceroties masu deportācijās izvestos apkārtnes iedzīvotājus.

S.Sutiņa-Zutiņa
t. 28627831
parvalde@eglaine.lv

Eglaines dzelzceļa stacija (pie piemiņas plāksnes)

11:00

25.03.2022

Digitālā nedēļa 2022