Dabaszinātņu mācību jomas skolotāju seminārs

Izglītība

Zoom tiešsaistē

D.Ostrovska I.Kokina

15:00

25.04.2022

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātuve” sanācija Višķu pagasta, Augšdaugavas novadā” ietvaros