Cirka viesizrāde

Kultūra

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

12:00

01.05.2023

Dievkalpojums un baznīcas zvana iesvētīšana