Dievkalpojums un baznīcas zvana iesvētīšana

Kultūra

pēc dievkalpojuma notiks baznīcas zvana iesvētīšana

Jezupovas Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca

17:00

23.04.2023

Pavasara groziņballe Ilūkstē