‘’Cimdu stāsti’’ sarunu pēcpusdiena

Kultūra

"Gulbji"

Benita Štrausa 26109353 benita.strausa@bebrene.lv

14:00

21.04.2023

Lieldienu koncerts. Uzstāsies Bebrenes pagasta amatiermākslas kolektīvi