Lieldienu koncerts. Uzstāsies Bebrenes pagasta amatiermākslas kolektīvi

Kultūra

Bebrenes pagasta kultūras nams

K. Rimeicāne t.24930029 kultura@bebrene.lv

17:00

09.04.2023

Lieldienu koncerts