Birutas Deksnes meistarklase mājas čībiņu darināšanā. Izstāde.

Kultūra

Subates Kultūras nams

G. Okmane t. 27150854 gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

17:00

23.03.2023

Animācijas filma “Marmadjuks”