Animācijas filma “Marmadjuks”

Kultūra

Subates Kultūras nams

G. Okmane t. 27150854 gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

14:00

22.03.2023

Ziedu nolikšana komunistiskā terora upuru piemiņai