Biedrības „RAXTU SĒTA” tekstilmākslas izstāde „…Starpgalaktiku… un starp mums…”

Kultūra

Izstādē apskatāmi Olgas Kuzminas un Intas Uškānes tekstildarbi. Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni 654-74268.

Naujenes KC

O. Kuzmina, A. Krute, 654-64268, kultura@naujene.lv

01.03.2022 - 15.03.2022

Izstāde ,,Kad viņas satiekas”