Izstāde ,,Kad viņas satiekas”

tējkannu un kafijas kannu kompozīcijas no kalupiešu senajiem krājumiem

Martā darba dienās

Kalupes pagasta pārvaldes ēka

Inita Ivdra, t. 29764597, kultura@kalupe.lv

01.03.2022 - 31.03.2022

Izstāde “Porcelāna stāsti Līksnā”