Baltā galdauta svētki

Kultūra

Vienosimies kopīgā svētku koncertā

Sabiedriskais centrs “Laucesa”

V. Kvetkovska t. 65471034 kultura@laucesa.lv

13:00

04.05.2022

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena “Baltā galdauta svētki”