Balle kopā ar grupu “Rikardions”

Kultūra

Dvietes pagasta kultūras nams

L. Kūliņa t. 29224062 kultura@dviete.lv

21:00

25.12.2022

Tautsaimniecības komitejas sēde