Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

M.Krievāns

01.12.2022

Ziemassvētku koncerts “Ticot, mīlot un gaidot"