Augšdaugavas novada vokālo ansambļu koncertskate “Lai ieskanas rudens!”

Kultūra

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

I.Uškāne K.Saulīte

17:00

23.09.2022

Supervīzija sociālo darbinieku 4. grupai