Supervīzija sociālo darbinieku 4. grupai

Sociālais dienests

8. auditorija, Augšdaugavas novada pašvaldības domes centrālā administrācija

A. Jegorova

13:00

23.09.2022

Supervīzija sociālo darbinieku 3. grupai