Augšdaugavas novada skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu radošais koncerts

Kultūra

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

I. Zuģicka, A.Dombrovska

11:00

21.03.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde