Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Attālināti (ZOOM)

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

31.03.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde