Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde

Pašvaldība

zoom

A.Rasčevskis I.Simanoviča

14:00

09.05.2022

Augšdaugavas novada jaunatnes lietu speciālistu dalība projektā “More than neighbours”