Augšdaugavas novada jaunatnes lietu speciālistu dalība projektā “More than neighbours”

Jaunatne

Kernave, Lietuva.

O.Ņikitina

14.05.2022

Augšdaugavas novada jaunatnes lietu speciālistu dalība projektā “More than neighbours”