Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Klātienē (Sēžu zālē)

A.Rasčevskis I.Simanoviča

15:00

26.06.2023

“Jāņu nakts krāsas Šēderē”