“Jāņu nakts krāsas Šēderē”

Kultūra

Muzikāli rotaļīgs sveiciens, Jāņu un Līgu sumināšana, lustīga dejošana līdz rīta gaismai.

Šēderes kultūras nams

22:00

23.06.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde