Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Zoom

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

13.05.2022

Augšdaugavas novada izglītības iestāžu 2. - 4. klašu koru dziedāšanas svētki “Tauriņu balsis”