Augšdaugavas novada izglītības iestāžu 2. – 4. klašu koru dziedāšanas svētki “Tauriņu balsis”

Izglītība

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

I. Zuģicka

12.05.2022

Augšdaugavas novada bērnu un jauniešu vokālo ansambļu norise “saBalsis”