Augšdaugavas novada bērnu un jauniešu vokālo ansambļu norise “saBalsis”

Izglītība

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

I. Zuģicka

12.05.2022

Augšdaugavas novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu radošais pasākums "Spēlēju un dancoju"