Augšdaugavas novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu radošais pasākums “Spēlēju un dancoju”

Izglītība

Sventes KN, Sventes vidusskola

I.Zuģicka

11.05.2022

Administratīvās komisijas sēde