Administratīvās komisijas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

D.Laizāne

18.05.2022 - 25.05.2022

Administratīvās komisijas sēde