Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Zoom

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

24.02.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde