Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Zoom

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

10.02.2023

Dalība izstādē Tuorest 2023