Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Zoom

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

27.01.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde