Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Zoom

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

13.01.2023

Vācu valodas 53. olimpiādes 3. posma 1. kārta