Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Attālināti (ZOOM)

A.Pļaskota, I.Ondzule

09:00

10.12.2021

Tiešsaistes nodarbība "Kā uzlabot savas komunikācijas spējas un kas traucē sekmīgai sarunai" (lektore Diāna Zande (psiholoģijas zinātņu doktore klīniskajā psiholoģijā, kognitīvi biheiviorālā terapeite)) projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros