Tiešsaistes nodarbība “Kā uzlabot savas komunikācijas spējas un kas traucē sekmīgai sarunai” (lektore Diāna Zande (psiholoģijas zinātņu doktore klīniskajā psiholoģijā, kognitīvi biheiviorālā terapeite)) projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros

Izglītība

Tiešsaistē

J. Valaine

13:00

10.12.2021

“Mauču adīšana” radošā darbnīca