Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Attālināti (ZOOM)

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

11.02.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde