Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde

Pašvaldība

Videokonferences režīmā

A.Kucins

10:00

24.02.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde