Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde

Pašvaldība

Videokonferences režīmā

A.Kucins

10:00

10.02.2022

Audējas Daces Teivānes austo darbu izstāde (jostas, grīdceliņi, spilveni)