Audējas Daces Teivānes austo darbu izstāde (jostas, grīdceliņi, spilveni)

Skrindu dzimtas muzejs

A.Lazdāne

10.02.2022 - 30.09.2022

Seminārs iekļaujošās izglītības pedagogiem